> Badania > Jak ograniczenie ruchu lotniczego w pandemii wpływa na zdrowie grup eksponowanych na hałas?

Komunikat pyłkowy

Kraków, na dzień: 14.04.2021 r.

taksonstężenieprognoza
brzoza
topola
wierzba
jesion
alternaria
cladosporium

Sprawdź szczegóły

Komunikat opracowany przez Krakowską Stację Monitoringu Aerobiologicznego przy Zakładzie Alergologii Klinicznej i Środowiskowej UJCM.

stężenie
niskie średnie
wysokie bardzo wysokie

Komunikat pyłkowy

Kraków, na dzień: 14.04.2021 r.

taksonstężenieprognoza
brzoza
topola
wierzba
jesion
alternaria
cladosporium

Sprawdź szczegóły

Komunikat opracowany przez Krakowską Stację Monitoringu Aerobiologicznego przy Zakładzie Alergologii Klinicznej i Środowiskowej UJCM.

stężenie
niskie średnie
wysokie bardzo wysokie

Jakość powietrza

Jak ograniczenie ruchu lotniczego w pandemii wpływa na zdrowie grup eksponowanych na hałas?

Związane z epidemią COVID 19 ograniczenie ruchu lotniczego i innych źródeł emisji hałasu środowiskowego mogło paradoksalnie poprawić stan zdrowia w grupach eksponowanych na hałas – mówi prof. Marek Rajzer kierujący I Kliniką Kardiologii, Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum.

Zespół pod kierunkiem prof. Rajzera prowadzi badania nad wpływem hałasu lotniczego na rozwój nadciśnienia tętniczego i związanych z nim uszkodzeń narządowych. W trzy miesiące od wprowadzenia ograniczeń w ruchu lotniczym wiosną 2020 roku ponownie zostały przebadane osoby zamieszkałe w strefie ekspozycji na wyższe poziomy hałasu lotniczego, a diagnozowane wcześniej w 2015 roku. Wyniki rzeczywiście potwierdzają istotny spadek ciśnienia tętniczego i obniżenie się sztywności tętnic.

Rozmowa z cyklu, który powstał w ramach współpracy Radia Kraków i Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum.

http://www.radiokrakow.pl/audycje/abc-szczepien

Pytania do ekspertów z UJ CM można przesyłać na adres: szczepionka@radiokrakow.pl
  11 marca 2021

Pierwsze badania stresu studentów stomatologii UJ CM w warunkach pandemii

19 marca 2021

Obciążenie stresem studentów stomatologii było przedmiotem licznych...

Więcej »

Serce płodu pod kontrolą

26 lutego 2021

Nad projektem pracuje interdyscyplinarny zespół specjalistów, wśród których jest...

Więcej »

Przyspieszenie badań klinicznych nie wpłynęło na ich rzetelność

11 lutego 2021

Przyspieszenie badań klinicznych i dopuszczenie do produkcji w tak krótkim czasie...

Więcej »

Komunikat pyłkowy

Kraków, na dzień: 14.04.2021 r.

taksonstężenieprognoza
brzoza
topola
wierzba
jesion
alternaria
cladosporium

Sprawdź szczegóły

Komunikat opracowany przez Krakowską Stację Monitoringu Aerobiologicznego przy Zakładzie Alergologii Klinicznej i Środowiskowej UJCM.

stężenie
niskie średnie
wysokie bardzo wysokie

Komunikat pyłkowy

Kraków, na dzień: 14.04.2021 r.

taksonstężenieprognoza
brzoza
topola
wierzba
jesion
alternaria
cladosporium

Sprawdź szczegóły

Komunikat opracowany przez Krakowską Stację Monitoringu Aerobiologicznego przy Zakładzie Alergologii Klinicznej i Środowiskowej UJCM.

stężenie
niskie średnie
wysokie bardzo wysokie

Jakość powietrza

Uniwerytet Jagielloński - Collegium Medicum
Po Prostu Nauka

© Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
Uniwerytet Jagielloński - Collegium Medicum
Po Prostu Nauka

© Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
Po Prostu Nauka
© Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
© UJ Collegium Medicum