Komunikat pyłkowy

Kraków, na dzień: 19.06.2024 r.

taksonstężenieprognoza
trawy
babka
pokrzywa
alternaria
cladosporium

Sprawdź szczegóły

Komunikat opracowany przez Krakowską Stację Monitoringu Aerobiologicznego przy Zakładzie Alergologii Klinicznej i Środowiskowej UJCM.

stężenie
niskie średnie
wysokie bardzo wysokie

Komunikat pyłkowy

Kraków, na dzień: 19.06.2024 r.

taksonstężenieprognoza
trawy
babka
pokrzywa
alternaria
cladosporium

Sprawdź szczegóły

Komunikat opracowany przez Krakowską Stację Monitoringu Aerobiologicznego przy Zakładzie Alergologii Klinicznej i Środowiskowej UJCM.

stężenie
niskie średnie
wysokie bardzo wysokie

Jakość powietrza

Czy awans społeczny może zmniejszyć ryzyko sercowo-naczyniowe?

5 grudnia 2022

Ta niejednoznaczność dotyczy choćby szacowania całkowitego ryzyka wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych, przy uwzględnieniu pozycji społeczno-ekonomicznej się obok cech takich, jak ciśnienie tętnicze,...

Analiza twitterowej debaty o obowiązku szczepień na COVID-19

26 lipca 2022

Wysiłki Polski w walce z COVID-19 utrudnione były przez powszechność postaw sceptycznych wobec szczepień i przeciwnych ograniczeniom pandemicznym. W tym kontekście idea obowiązkowych  szczepień przeciwko...

Wyniki pierwszych w Polsce badań dotyczących zależności między dietą a ryzykiem zachorowania na COVID-19

22 lutego 2022

Wiele składników pokarmowych odgrywa kluczową rolę we wspieraniu odpowiedzi immunologicznej organizmu. W tym aspekcie wskazuje się na szczególna rolę witaminy A, C, D,...

Zażywasz leki? Uważaj, co jesz: leki przeciwbólowe

15 grudnia 2021

Czy pożywienie może wpłynąć na efekt terapii przeciwbólowej? Jakie suplementy diety mogą wpłynąć korzystnie na działanie leków przeciwbólowych? Czy kofeina może potęgować działanie leków?...

Uważaj, kogo obserwujesz w sieci

26 listopada 2021

W obecnych czasach stajemy się  bardziej świadomi, jak ogromną część informacji w mediach społecznościowych stanowią fałszywe informacje (ang. fake news), teorie spiskowe czy manipulacja...

Zażywasz leki? Uważaj, co jesz: infekcje

23 listopada 2021

Stosowanie antybiotyków w nieprawidłowej relacji do pożywienia może powodować zmniejszenie skuteczności leczenia oraz zwiększyć ryzyko oporności bakterii na te leki. Z uwagi na to, że antybiotyki tworzą bardzo...

Zażywasz leki? Uważaj, co jesz: serce

4 listopada 2021

Skutkiem takich interakcji może być z jednej strony zmniejszenie skuteczności leczenia, z drugiej zaś zwiększenie działań niepożądanych, niebezpiecznych dla pacjenta. Znaczenie może...

Zażywasz leki? Uważaj, co jesz: osteoporoza

11 października 2021

Dla prawidłowego działania tych leków ważne jest nie tylko to, czy lek będzie podany na czczo, czy też z posiłkiem, ale też, czym zostanie popity: sokiem, mlekiem,...

Zażywasz leki? Uważaj, co jesz: tarczyca

27 września 2021

W leczeniu niedoczynności tarczycy jednym z podstawowych leków jest lewotyroksyna. Dla prawidłowego działania tego leku niezbędne jest stosowanie go w odpowiedniej relacji do pożywienia, które...

Choroba niedokrwienna serca – zabójca kobiet

5 lipca 2021

W ostatnich trzech dekadach na skutek postępu w leczeniu interwencyjnym chorób układu krążenia oraz farmakoterapii obserwowano systematyczny spadek śmiertelności spowodowanej przyczynami kardiologicznymi.  Spadek ten...

Komunikat pyłkowy

Kraków, na dzień: 19.06.2024 r.

taksonstężenieprognoza
trawy
babka
pokrzywa
alternaria
cladosporium

Sprawdź szczegóły

Komunikat opracowany przez Krakowską Stację Monitoringu Aerobiologicznego przy Zakładzie Alergologii Klinicznej i Środowiskowej UJCM.

stężenie
niskie średnie
wysokie bardzo wysokie

Komunikat pyłkowy

Kraków, na dzień: 19.06.2024 r.

taksonstężenieprognoza
trawy
babka
pokrzywa
alternaria
cladosporium

Sprawdź szczegóły

Komunikat opracowany przez Krakowską Stację Monitoringu Aerobiologicznego przy Zakładzie Alergologii Klinicznej i Środowiskowej UJCM.

stężenie
niskie średnie
wysokie bardzo wysokie

Jakość powietrza

Uniwerytet Jagielloński - Collegium Medicum
Po Prostu Nauka

© Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
Uniwerytet Jagielloński - Collegium Medicum
Po Prostu Nauka

© Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
Po Prostu Nauka
© Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
© UJ Collegium Medicum