Komunikat pyłkowy

Kraków, na dzień: 21.10.2020 r.

taksonstężenieprognoza
trawy
pokrzywa
alternaria
cladosporium

Sprawdź szczegóły

Komunikat opracowany przez Krakowską Stację Monitoringu Aerobiologicznego przy Zakładzie Alergologii Klinicznej i Środowiskowej UJCM.

stężenie
niskie średnie
wysokie bardzo wysokie

Komunikat pyłkowy

Kraków, na dzień: 21.10.2020 r.

taksonstężenieprognoza
trawy
pokrzywa
alternaria
cladosporium

Sprawdź szczegóły

Komunikat opracowany przez Krakowską Stację Monitoringu Aerobiologicznego przy Zakładzie Alergologii Klinicznej i Środowiskowej UJCM.

stężenie
niskie średnie
wysokie bardzo wysokie

Jakość powietrza

Publikacje

Poniżej prezentujemy streszczenia artykułów opublikowanych przez badaczy UJ CM w czasopismach branżowych wraz z linkami do bazy PubMed, gdzie znajdują się pełne wersje publikacji.

Rok 2019 miesiąc: Czerwiec


Microbial biotransformation of some novel hydantoin derivatives: Perspectives for bioremediation of potential sunscreen agents

Popiół J., Piska K., Słoczyńska K., Bień A., Żelaszczyk D., Gunia-Krzyżak A., Koczurkiewicz P., Wójcik-Pszczoła K., Marona H., Pękala E.

Coraz większa popularność filtrów UV w kosmetykach ochrony przeciwsłonecznej sprawia, że trafiają one w dużych ilościach do środowiska naturalnego, gdzie mogą kumulować się i wpływać negatywnie na czynności życiowe różnych organizmów, nie tylko człowieka.  W pracy opisano perspektywę wykorzystania występującego w przyrodzie grzyba z rodzaju Cunninghamella w procesie biodegradacji nowych potencjalnych filtrów UV. Uzyskane wyniki wskazują, że degradacja nowo otrzymanych substancji promieniochronnych skutkuje obniżeniem ryzyka biokumulacji toksycznych substancji i ich metabolitów w środowisku naturalnym.


Discovery of Novel UV-Filters with Favorable Safety Profiles in the 5-Arylideneimidazolidine-2,4-dione Derivatives Group

Popiół J., Gunia-Krzyżak A., Piska K., Żelaszczyk D., Koczurkiewicz P., Słoczyńska K., Wójcik-Pszczoła K., Krupa A., Kryczyk-Poprawa A., Żesławska E., Nitek W., Żmudzki P., Marona H., Pękala E.

Opublikowane badania dotyczą poszukiwania nowych, skutecznych i bezpiecznych związków posiadających aktywność fotoprotekcyjną, potencjalnych filtrów UV w kosmetykach. Cząsteczki zostały zaprojektowane tak, aby w jak największym stopniu pochłaniały promieniowanie w zakresie UVA i/lub UVB. Ich fotoprotekcję potwierdzono w dalszym etapie badań wykorzystując również opracowane formulacje kosmetyczne. Udowodniono satysfakcjonującą fotostabilność związków po naświetlaniu w symulatorze światła słonecznego. W badaniach bezpieczeństwa, które były bardzo ważnym aspektem pracy, najbardziej aktywne związki wykazały zadowalające bezpieczeństwo względem pięciu linii komórkowych. Przeprowadzone badania zostały sfinansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach projektu OPUS nr 2016/21/B/NZ7/01756 pod kierownictwem pani prof. dr hab. Elżbiety Pękali. 


Antidepressant-like activity of hyperforin and changes in BDNF and zinc levels in mice exposed to chronic unpredictable mild stress

Szewczyk B., Pochwat B., Muszyńska B., Opoka W., Krakowska A., Rafało-Ulińska A., Friedland K., Nowak G.

Hiperforyna to składnik ekstraktu z Hypericum perforatum, który wykazuje aktywność przeciwdepresyjną. Za jego główny mechanizm biologiczny uważa się interakcję z kanałem TRPC6.
W powyższej pracy badano aktywność hyperforyny w modelu chronicznego łagodnego stresu
u myszy. Wykazano przeciwdepresyjną aktywność tego związku w trzech behawioralnych testach
i zmiany w poziomach białek BDNF i CREB oraz cynku w mózgu tych zwierząt.  Wyniki te wskazują na związek tych zmian neurochemicznych z mechanizmem przeciwdepresyjnym.


The Consumption of Nuts is Associated with Better Dietary and Lifestyle Patterns in Polish Adults: Results of WOBASZ and WOBASZ II Surveys

Witkowska A.M., Waśkiewicz A., Zujko M.E., Szcześniewska D., Śmigielski W., Stepaniak U., Pająk A., Drygas W.

W ostatnim numerze Nutrients opublikowano kolejny artykuł przedstawiający wyniki ogólnopolskich badań WOBASZ i WOBASZ II, zrealizowanych przy współudziale Katedry Epidemiologii i Badań Populacyjnych CM UJ. W pracy oceniono, czy spożycie orzechów ma związek ze zdrowym sposobem żywienia i stylem życia. Wykazano, że spożywanie orzechów wiąże się z bardziej prozdrowotnymi wyborami w zakresie diety i stylu życia. Na przykład osoby spożywające orzechy jadły mniej czerwonego mięsa, ale więcej drobiu oraz owoców. Osoby spożywające orzechy były również bardziej aktywne fizycznie. Wyniki wskazują na potrzebę edukacji zdrowotnej w zakresie wzbogacenia diety o orzechy, będące cennym źródłem wielu składników mineralnych oraz korzystnych dla zdrowia tłuszczów roślinnych. Zalecane spożycie orzechów wynosi około 30 gr dziennie.


Multifunctional Ligands Targeting Phosphodiesterase as the Future Strategy for the Symptomatic and Disease-Modifying Treatment of Alzheimer’s Disease.

Jankowska A., Wesołowska A., Pawłowski M., Chłoń-Rzepa G.

Poszukiwanie innowacyjnych leków w terapii choroby Alzheimera jest jednym z wiodących kierunków badawczych na całym świecie. Wyniki najnowszych prac eksperymentalnych wskazują, że związki hamujące wybrane fosfodiesterazy (enzymy z klasy hydrolaz, katalizujące hydrolityczny rozkład diestrów fosforanowych zachodzący w procesach trawienia pokarmów, jak i w reakcjach wewnątrzkomórkowych) mogą skutecznie łagodzić zaburzenia pamięci i nastroju towarzyszące chorobie Alzheimera, a także zmniejszać stan zapalny i akumulację toksycznych białek w mózgu. Szczególny potencjał terapeutyczny wykazują ligandy wielofunkcyjne (ang. multifunctional ligands), charakteryzujące się zdolnością hamowania fosfodiesteraz i równoczesnym wpływem na inne cele biologiczne jakimi mogą być np. receptory serotoninowe.


Effect of Education for Hypertensive Patients with Correctly Performed Self-Blood Pressure Monitoring (SBPM).

Dymek J., Gołda A., Polak W., Lisowski B., Skowron A.

Samodzielny pomiar ciśnienia tętniczego krwi (SBPM) stanowi pomoc w kontroli stanu zdrowia pacjenta. Ważne jest, aby pomiary wykonywane były w sposób prawidłowy i zgodny z zaleceniami. Istnieją doniesienia wskazujące, że  wiedza i umiejętności pacjentów w tym zakresie są niewystarczające, co obniża wiarygodność i użyteczność otrzymywanych przez nich wyników. Celem badania była ocena wpływu edukacji prowadzonej przez farmaceutę na poziom wiedzy i umiejętności pacjentów w zakresie SBPM. Ocenę wiedzy pacjentów w zakresie SBPM oparto o wyniki testu, powtarzanego 3-krotnie (przed, po i 6m-cy po edukacji). Umiejętności oceniane były w oparciu
o analizę filmów z zarejestrowanymi pomiarami. Edukację pacjentów prowadzono indywidualnie,
w formie ustnej, część pacjentów dodatkowo otrzymało ulotkę edukacyjną. U wszystkich włączonych do badania pacjentów zaobserwowano wzrost wiedzy jak i umiejętności z zakresu SBPM pod wpływem prowadzonej edukacji. Wraz z upływem czasu parametry te uległy pogorszeniu. Z uwagi na fakt obniżania się poziomu wiedzy i umiejętności wraz z upływem czasu, konieczne jest cykliczne/regularne powtarzanie procesu edukacyjnego.

Komunikat pyłkowy

Kraków, na dzień: 21.10.2020 r.

taksonstężenieprognoza
trawy
pokrzywa
alternaria
cladosporium

Sprawdź szczegóły

Komunikat opracowany przez Krakowską Stację Monitoringu Aerobiologicznego przy Zakładzie Alergologii Klinicznej i Środowiskowej UJCM.

stężenie
niskie średnie
wysokie bardzo wysokie

Komunikat pyłkowy

Kraków, na dzień: 21.10.2020 r.

taksonstężenieprognoza
trawy
pokrzywa
alternaria
cladosporium

Sprawdź szczegóły

Komunikat opracowany przez Krakowską Stację Monitoringu Aerobiologicznego przy Zakładzie Alergologii Klinicznej i Środowiskowej UJCM.

stężenie
niskie średnie
wysokie bardzo wysokie

Jakość powietrza

Uniwerytet Jagielloński - Collegium Medicum
Po Prostu Nauka

© Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
Uniwerytet Jagielloński - Collegium Medicum
Po Prostu Nauka

© Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
Po Prostu Nauka
© Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
© UJ Collegium Medicum