> Badania > Serce płodu pod kontrolą

Komunikat pyłkowy

Kraków, na dzień: 21.04.2021 r.

taksonstężenieprognoza
brzoza
topola
wierzba
jesion
alternaria
cladosporium

Sprawdź szczegóły

Komunikat opracowany przez Krakowską Stację Monitoringu Aerobiologicznego przy Zakładzie Alergologii Klinicznej i Środowiskowej UJCM.

stężenie
niskie średnie
wysokie bardzo wysokie

Komunikat pyłkowy

Kraków, na dzień: 21.04.2021 r.

taksonstężenieprognoza
brzoza
topola
wierzba
jesion
alternaria
cladosporium

Sprawdź szczegóły

Komunikat opracowany przez Krakowską Stację Monitoringu Aerobiologicznego przy Zakładzie Alergologii Klinicznej i Środowiskowej UJCM.

stężenie
niskie średnie
wysokie bardzo wysokie

Jakość powietrza

Serce płodu pod kontrolą

Symulator do nauki ultrasonograficznego badania serca płodu w wirtualnej rzeczywistości
Przez ponad 10 lat zespół krakowskich lekarzy gromadził trójwymiarowe obrazy zarówno prawidłowego, jak i obarczonego wadami wrodzonymi serca płodu. Zebrane materiały posłużyły najpierw do opracowania kolekcji wydruków trójwymiarowych dla celów edukacyjnych i konsultacyjnych, a następnie do prac nad stworzeniem autonomicznego symulatora do nauki ultrasonograficznego badania serca płodu w wirtualnej rzeczywistości (ang. Virtual Reality=VR).
 

Nad projektem pracuje interdyscyplinarny zespół specjalistów, wśród których jest dr hab. Marcin Wiecheć z Katedry Ginekologii i Położnictwa UJ CM.

Zbierane przez wiele lat obrazy serca płodu – dzięki współpracy z wybitnym ekspertem w dziedzinie programowania, dr. inż. Piotrem Podziemskim – udało się „ożywić” i umieścić w wirtualnej rzeczywistości. To z kolei pozwoliło na przeprowadzenie wirtualnych badań serca płodu za pomocą kontrolera VR na wirtualnym aparacie USG.

Dla zwiększenia wrażenia realizmu opracowano prosty przenośny fantom w kształcie brzucha ciężarnej oraz wydrukowaną w 3D nakładkę w kształcie głowicy USG. Było to możliwe dzięki ekspertom wzornictwa przemysłowego z firmy GRID z Krakowa.

Innowacyjność rozwijanego od 4 lat projektu polega na zastosowaniu ogólnodostępnego przenośnego zestawu VR – Oculus Quest w odróżnieniu od drogich trudno dostępnych dla szerszego grona studentów medycyny i lekarzy rezydentów stacjonarnych symulatorów.

Z uwagi na stosunkowo niską wykrywalność wad wrodzonych serca w życiu płodowym szacowaną średnio na około 40%, edukacyjne znaczenie projektu jest olbrzymie. Szkolenie na opracowanym przez zespół dr. hab. Marcina Wiechecia symulatorze pozwoli na przygotowanie lekarza do sytuacji, kiedy w badaniu przesiewowym natrafi na wadę wrodzoną serca i ma na celu poprawę wykrywalności tych anomalii. Będą mogli z niego również korzystać studenci, poznając budowę i czynność prawidłowego i nieprawidłowego układu krążenia płodu.

Pierwsza wersja aplikacji VR została wdrożona dwa lata temu i w głównej mierze stanowiła wirtualny samouczek dotyczący wad wrodzonych serca płodu.

Obecnie trwają prace wykończeniowe przed wdrożeniem drugiej wersji, która pozwoli na w pełni skalibrowaną symulację badania ultrasonograficznego serca płodu w trybach B-mode, 4D wraz z mapowaniem kolorowym dopplerem. Obrazy wirtualne dopracowano do najmniejszych szczegółów anatomicznych i fizjologicznych.

  26 lutego 2021

Pierwsze badania stresu studentów stomatologii UJ CM w warunkach pandemii

19 marca 2021

Obciążenie stresem studentów stomatologii było przedmiotem licznych...

Więcej »

Jak ograniczenie ruchu lotniczego w pandemii wpływa na zdrowie grup eksponowanych na hałas?

11 marca 2021

Związane z epidemią COVID 19 ograniczenie ruchu lotniczego i innych...

Więcej »

Przyspieszenie badań klinicznych nie wpłynęło na ich rzetelność

11 lutego 2021

Przyspieszenie badań klinicznych i dopuszczenie do produkcji w tak krótkim czasie...

Więcej »

Komunikat pyłkowy

Kraków, na dzień: 21.04.2021 r.

taksonstężenieprognoza
brzoza
topola
wierzba
jesion
alternaria
cladosporium

Sprawdź szczegóły

Komunikat opracowany przez Krakowską Stację Monitoringu Aerobiologicznego przy Zakładzie Alergologii Klinicznej i Środowiskowej UJCM.

stężenie
niskie średnie
wysokie bardzo wysokie

Komunikat pyłkowy

Kraków, na dzień: 21.04.2021 r.

taksonstężenieprognoza
brzoza
topola
wierzba
jesion
alternaria
cladosporium

Sprawdź szczegóły

Komunikat opracowany przez Krakowską Stację Monitoringu Aerobiologicznego przy Zakładzie Alergologii Klinicznej i Środowiskowej UJCM.

stężenie
niskie średnie
wysokie bardzo wysokie

Jakość powietrza

Uniwerytet Jagielloński - Collegium Medicum
Po Prostu Nauka

© Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
Uniwerytet Jagielloński - Collegium Medicum
Po Prostu Nauka

© Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
Po Prostu Nauka
© Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
© UJ Collegium Medicum