> Badania > Zażywasz leki? Uważaj, co jesz: infekcje

Komunikat pyłkowy

Kraków, na dzień: 10.04.2024 r.

taksonstężenieprognoza
brzoza
wierzba
jesion
trawy
alternaria
cladosporium

Sprawdź szczegóły

Komunikat opracowany przez Krakowską Stację Monitoringu Aerobiologicznego przy Zakładzie Alergologii Klinicznej i Środowiskowej UJCM.

stężenie
niskie średnie
wysokie bardzo wysokie

Komunikat pyłkowy

Kraków, na dzień: 10.04.2024 r.

taksonstężenieprognoza
brzoza
wierzba
jesion
trawy
alternaria
cladosporium

Sprawdź szczegóły

Komunikat opracowany przez Krakowską Stację Monitoringu Aerobiologicznego przy Zakładzie Alergologii Klinicznej i Środowiskowej UJCM.

stężenie
niskie średnie
wysokie bardzo wysokie

Jakość powietrza

Zażywasz leki? Uważaj, co jesz: infekcje

Czy antybiotyki powinny być podawane na czczo, czy po posiłku? Na jakie składniki pożywienia powinniśmy zwrócić szczególną uwagę? Czy kefiry, jogurty, i cytryna są zalecane podczas stosowania antybiotyków? Czy są jakieś sposoby i techniki ułatwiające połykanie dużych tabletek oraz gorzkich zawiesin?

Stosowanie antybiotyków w nieprawidłowej relacji do pożywienia może powodować zmniejszenie skuteczności leczenia oraz zwiększyć ryzyko oporności bakterii na te leki. Z uwagi na to, że antybiotyki tworzą bardzo niejednolitą grupę leków, trudno jest przedstawić idealne zalecenie, jak je zażywać: na czczo czy z posiłkiem.

Najczęściej antybiotyki należy podawać w okresie między posiłkami, co najmniej 2 godziny po posiłku i minimum 1 godzinę przed kolejnym posiłkiem. Taki schemat ogranicza ryzyko ewentualnych interakcji między lekiem a pożywieniem, jak również zmniejsza ryzyko działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego. Niektóre antybiotyki mogą tworzyć trudnorozpuszczalne połączenia z żelazem, wapniem czy cynkiem, które będą się źle wchłaniać.

Szczególnie powinniśmy uważać na połączenia tetracyklin oraz antybiotyków z końcówką „floksacyna”. Aby uniknąć tej niekorzystnej interakcji, wystarczy zachować co najmniej 3-godzinny odstęp między przyjęciem leku a spożyciem substancji zawierających te pierwiastki.

Więcej w audycji Radia Kraków – na pytania odpowiada dr hab. n. farm. Paweł Paśko z Zakładu Bromatologii Wydziału Farmaceutycznego UJ CM 

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie logo-final.png

https://www.radiokrakow.pl/audycje/interakcje-antybiotykow-i-lekow-przeciwbakteryjnych-stosowanych-podczas-infekcji-z-pozywieniem-i-suplementami-diety

Audycja powstała w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” finansowanego przez Ministra Edukacji i Nauki, projekt: SONP/SP/461418/2020 „Interakcje leków z pożywieniem – wiedza, świadomość, skuteczność i bezpieczeństwo” realizowanego przez dr. hab. n. farm. Pawła Paśko


  23 listopada 2021

Czy awans społeczny może zmniejszyć ryzyko sercowo-naczyniowe?

5 grudnia 2022

Ta niejednoznaczność dotyczy choćby szacowania całkowitego ryzyka wystąpienia...

Więcej »

Analiza twitterowej debaty o obowiązku szczepień na COVID-19

26 lipca 2022

Wysiłki Polski w walce z COVID-19 utrudnione były przez powszechność...

Więcej »

Wyniki pierwszych w Polsce badań dotyczących zależności między dietą a ryzykiem zachorowania na COVID-19

22 lutego 2022

Wiele składników pokarmowych odgrywa kluczową rolę we wspieraniu...

Więcej »

Komunikat pyłkowy

Kraków, na dzień: 10.04.2024 r.

taksonstężenieprognoza
brzoza
wierzba
jesion
trawy
alternaria
cladosporium

Sprawdź szczegóły

Komunikat opracowany przez Krakowską Stację Monitoringu Aerobiologicznego przy Zakładzie Alergologii Klinicznej i Środowiskowej UJCM.

stężenie
niskie średnie
wysokie bardzo wysokie

Komunikat pyłkowy

Kraków, na dzień: 10.04.2024 r.

taksonstężenieprognoza
brzoza
wierzba
jesion
trawy
alternaria
cladosporium

Sprawdź szczegóły

Komunikat opracowany przez Krakowską Stację Monitoringu Aerobiologicznego przy Zakładzie Alergologii Klinicznej i Środowiskowej UJCM.

stężenie
niskie średnie
wysokie bardzo wysokie

Jakość powietrza

Uniwerytet Jagielloński - Collegium Medicum
Po Prostu Nauka

© Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
Uniwerytet Jagielloński - Collegium Medicum
Po Prostu Nauka

© Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
Po Prostu Nauka
© Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
© UJ Collegium Medicum