Komunikat pyłkowy

Kraków, na dzień: 21.12.2019 r.

taksonstężenieprognoza
trawy
pokrzywa
alternaria
cladosporium

Sprawdź szczegóły

Komunikat opracowany przez Krakowską Stację Monitoringu Aerobiologicznego przy Zakładzie Alergologii Klinicznej i Środowiskowej UJCM.

stężenie
niskie średnie
wysokie bardzo wysokie

Komunikat pyłkowy

Kraków, na dzień: 21.12.2019 r.

taksonstężenieprognoza
trawy
pokrzywa
alternaria
cladosporium

Sprawdź szczegóły

Komunikat opracowany przez Krakowską Stację Monitoringu Aerobiologicznego przy Zakładzie Alergologii Klinicznej i Środowiskowej UJCM.

stężenie
niskie średnie
wysokie bardzo wysokie

Jakość powietrza

Medale medyczne Małgorzaty Kot

18 lutego 2019

Medalierstwo, podobnie jak inne dziedziny sztuki, zawsze odzwierciedlało różnorodne zjawiska życia ludzkiego. Było świadectwem działalności zrzeszeń społecznych, kroniką wydarzeń historycznych...

Program PACE: Kroki do sukcesu

18 lutego 2019

W Polsce i na świecie obserwuje się stopniowe zwiększanie liczby osób starszych w społeczeństwie oraz wydłużanie się oczekiwanej długości życia....

Inny – źródło wiedzy

14 lutego 2019

Marta Szabat jest adiunktem w Zakładzie Filozofii i Bioetyki UJ CM. Zajmuje się filozofią umierania i śmierci, współczesną filozofią francuską,...

70 lat Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego

14 lutego 2019

Monika Urbanik, starszy kustosz w Muzeum Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest magistrem farmacji, absolwentką podyplomowych studiów muzealniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od...

Immunologia dla studentów wydziałów medycznych i lekarzy

30 sierpnia 2017

Podręcznik z zakresu immunologii medycznej przygotowany przez dydaktyków i lekarzy specjalistów z Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, dedykowany...

Wciągająca opowieść o odkryciach budujących fundament współczesnej medycyny

12 kwietnia 2017

W maju br. na rynku polskim ukazała się książka autorstwa Siddhartha Mukherjeego zatytułowana „Gen. Ukryta historia”. O zrecenzowanie książki poprosiliśmy...

Komunikat pyłkowy

Kraków, na dzień: 21.12.2019 r.

taksonstężenieprognoza
trawy
pokrzywa
alternaria
cladosporium

Sprawdź szczegóły

Komunikat opracowany przez Krakowską Stację Monitoringu Aerobiologicznego przy Zakładzie Alergologii Klinicznej i Środowiskowej UJCM.

stężenie
niskie średnie
wysokie bardzo wysokie

Komunikat pyłkowy

Kraków, na dzień: 21.12.2019 r.

taksonstężenieprognoza
trawy
pokrzywa
alternaria
cladosporium

Sprawdź szczegóły

Komunikat opracowany przez Krakowską Stację Monitoringu Aerobiologicznego przy Zakładzie Alergologii Klinicznej i Środowiskowej UJCM.

stężenie
niskie średnie
wysokie bardzo wysokie

Jakość powietrza

Uniwerytet Jagielloński - Collegium Medicum
Po Prostu Nauka

© Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
Uniwerytet Jagielloński - Collegium Medicum
Po Prostu Nauka

© Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
Po Prostu Nauka
© Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
© UJ Collegium Medicum