> Biblioteka > Od magii przez alchemię do chemioterapii

Komunikat pyłkowy

Kraków, na dzień: 21.12.2019 r.

taksonstężenieprognoza
trawy
pokrzywa
alternaria
cladosporium

Sprawdź szczegóły

Komunikat opracowany przez Krakowską Stację Monitoringu Aerobiologicznego przy Zakładzie Alergologii Klinicznej i Środowiskowej UJCM.

stężenie
niskie średnie
wysokie bardzo wysokie

Komunikat pyłkowy

Kraków, na dzień: 21.12.2019 r.

taksonstężenieprognoza
trawy
pokrzywa
alternaria
cladosporium

Sprawdź szczegóły

Komunikat opracowany przez Krakowską Stację Monitoringu Aerobiologicznego przy Zakładzie Alergologii Klinicznej i Środowiskowej UJCM.

stężenie
niskie średnie
wysokie bardzo wysokie

Jakość powietrza

Od magii przez alchemię do chemioterapii

Wykłady z cyklu Artes Liberales

Zbigniew Bela

Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, Kraków 2018

Niniejsza książka to zbiór wykładów, jakie Autor prowadził na Uniwersytecie Jagiellońskim w ramach międzywydziałowego cyklu Artes Liberales. Tytuł całości, “Od magii przez alchemię do chemioterapii”, to skrót myślowy, który w wersji akademickiej mógłby mieć brzmienie: “Najważniejsze fakty z historii lekoznawstwa, od starożytności począwszy, na pierwszych latach XX wieku kończąc”.

Oprócz omówienia pierwotnych praktyk magicznych o charakterze lekarskim, eksperymentów alchemików ze związkami metali i próbami ich aplikacji w lecznictwie i pierwszych syntez związków chemicznych, które miały precyzyjnie trafiać i zwalczać chorobotwórcze mikroorganizmy, jest również w tej książce mowa m.in. o związanych z lekoznawstwem motywach mitologicznych, o dawnych surowcach leczniczych, o dawnych formach leków “uczonych”, o pierwszych izolacjach alkaloidów (np. morfiny) i początkach mikrobiologii, a nawet o homeopatii.

Czy taka tematyka jest w stanie zainteresować szerszy niż tylko akademicki krąg odbiorców – czas pokaże. W każdym razie Autor życzyłby sobie, aby również ta książka mogła zasłużyć na opinię analogiczną do tej, jaką na temat poprzedniej jego pracy (O starożytnych antidotach…) wyraziła Dorota Tuka, recenzentka portalu Biblionetka, pisząc: “Literatura fachowa może być czasem źródłem autentycznej przyjemności. Zwłaszcza jeśli nie jest sensu stricte podręcznikiem, lecz połączeniem albumu i zbioru artykułów czy raczej esejów, o tematyce związanej z historią jakiejś dyscypliny naukowej”.

Żółty trójkąt na okładce to alchemiczny znak ognia – głównego według alchemików czynnika przemian materii.

Prof. Zbigniew Bela (1949-2018) był dyrektorem Muzeum Farmacji i wykładowcą historii farmacji na Uniwersytecie Jagiellońskim. Opublikował około 50 artykułów (np. O staropolskim znaczeniu słowa „leczyć”) i siedem książek (np. Poglądy na temat leczniczych właściwości złota od czasów najdawniejszych po czasy współczesne). Był członkiem komitetu redakcyjnego kwartalnika „Opuscula Musealia” (Wydawnictwo UJ) i Komitetu Historii Nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauk.
  18 lutego 2019

Trajektorie starzenia się związane ze zdrowiem: długofalowe możliwości i synergie (ATHLOS)

2 czerwca 2020

Materiały umieszczone w publikacji miały być prezentowane na planowanej...

Więcej »

Wszystkie twarze szpiczaka. Historia chorych na szpiczaka plazmocytowego na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości

3 stycznia 2020

W tym projekcie pokazujemy niepowtarzalne historie pacjentów oraz ogromną...

Więcej »

Zaniedbanie i samozaniedbanie osób starszych. Medyczne i społeczne uwarunkowania

29 kwietnia 2019

Praca została przygotowana przez lekarzy i socjologów...

Więcej »

Komunikat pyłkowy

Kraków, na dzień: 21.12.2019 r.

taksonstężenieprognoza
trawy
pokrzywa
alternaria
cladosporium

Sprawdź szczegóły

Komunikat opracowany przez Krakowską Stację Monitoringu Aerobiologicznego przy Zakładzie Alergologii Klinicznej i Środowiskowej UJCM.

stężenie
niskie średnie
wysokie bardzo wysokie

Komunikat pyłkowy

Kraków, na dzień: 21.12.2019 r.

taksonstężenieprognoza
trawy
pokrzywa
alternaria
cladosporium

Sprawdź szczegóły

Komunikat opracowany przez Krakowską Stację Monitoringu Aerobiologicznego przy Zakładzie Alergologii Klinicznej i Środowiskowej UJCM.

stężenie
niskie średnie
wysokie bardzo wysokie

Jakość powietrza

Uniwerytet Jagielloński - Collegium Medicum
Po Prostu Nauka

© Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
Uniwerytet Jagielloński - Collegium Medicum
Po Prostu Nauka

© Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
Po Prostu Nauka
© Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
© UJ Collegium Medicum