> Biblioteka > Integralna troska o chorego u kresu życia

Komunikat pyłkowy

Kraków, na dzień: 12.06.2024 r.

taksonstężenieprognoza
trawy
babka
pokrzywa
alternaria
cladosporium

Sprawdź szczegóły

Komunikat opracowany przez Krakowską Stację Monitoringu Aerobiologicznego przy Zakładzie Alergologii Klinicznej i Środowiskowej UJCM.

stężenie
niskie średnie
wysokie bardzo wysokie

Komunikat pyłkowy

Kraków, na dzień: 12.06.2024 r.

taksonstężenieprognoza
trawy
babka
pokrzywa
alternaria
cladosporium

Sprawdź szczegóły

Komunikat opracowany przez Krakowską Stację Monitoringu Aerobiologicznego przy Zakładzie Alergologii Klinicznej i Środowiskowej UJCM.

stężenie
niskie średnie
wysokie bardzo wysokie

Jakość powietrza

Integralna troska o chorego u kresu życia

red. Agnieszka Bertman-Wierzchowska, Wojciech Kochan i ksiądz prof. Józef Stala

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2020

Czas walki o zdrowie pacjentów i personelu w zmienionej epidemicznej rzeczywistości oraz wynikłe z tego trudności finansowe hospicjum św. Łazarza nie pozwoliły na organizację szóstej edycji konferencji „Opieka paliatywna i hospicyjna – medycyna, humanizm, wolontariat”. Książka – jak podkreślają autorzy – ma być swoistą klamrą spinającą lata 2019 i 2020 z nadchodzącym 2021, który jest nadzieją na powrót do osobistych spotkań różnych środowisk zaangażowanych w pomoc osobom najbardziej potrzebującym.

Wydana w grudniu monografia 2020 to zbiór tekstów 15 autorów: Magdaleny Kocot-Kępskiej, Tomasza Tomasika, Tomasza Grądalskiego, Piotra Sobańskiego, Jerzego Wordliczka, Zygmunta Truszkiewicza, Macieja Gibińskiego, Beaty Tobiasz-Adamczyk, Tadeusza Wadasa, Natalii Czyżowskiej, Leszka Pawłowskiego, Wojciecha Lepperta, Iwony Sitarskiej, Aleksandry Tatko oraz Jolanty Stokłosy. Opublikowane materiały podzielone zostały na dwie zasadnicze części poświęcone łagodzeniu objawów choroby i bólu oraz holistycznemu wsparciu chorego i jego najbliższych.

Poszczególne rozdziały dotyczą m.in. podstawowej i specjalistycznej opieki paliatywnej, integracyjnej medycynie u chorych na nowotwór, leczenia bólu u pacjentów w „terminalnym stanie”, obowiązków i uprawnień bliskich w opiece nad chorym, odpowiedzialności opiekuna w przełamywaniu samotności egzystencjalnej podopiecznych, postaw pielęgniarek i pielęgniarzy wobec umierania i śmierci, trudnych rozmów z dziećmi w związku ze śmiercią bliskiej osoby, wpływu wolontariuszy na jakość życia chorych i rodzin w opiece paliatywnej, wolontariatu hospicyjnego, ruchu hospicyjnego na polskiej wsi oraz działalności Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza”.

„Niniejsza monografia jest swojego rodzaju podsumowaniem, klamrą spinającą pięć konferencji tematycznych [Opieka paliatywna i hospicyjna – medycyna, humanizm, wolontariat]. Obrazuje zaangażowanie, determinację i ogromną pracę organizatorów z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza” w Krakowie z prezes zarządu Towarzystwa Jolantą Stokłosą na czele, a także Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz wszystkich ludzi dobrej woli realizujących w praktyce motto Prymasa Tysiąclecia: Włącz się w społeczną pomoc bliźnim” – pisze o publikacji prof. Wojciech Nowak, rektor UJ w latach 2012-20. I dalej: „Serdecznie dziękuję również redaktorom niniejszej publikacji, nie tylko za to, że podjęli trud przygotowania tej monografii, ale również dlatego , że są inicjatorami i pomysłodawcami uczestnictwa UJ w szczytnej idei organizacji konferencji dotyczących opieki paliatywnej. Zachęcam Państwa do działania, zachęcam do aktywnego uczestnictwa w realizowaniu idei zamykającej się w najprostszym przekazie: „Pomagam – bo chcę”. Życzę Państwu dobrej, ubogacającej lektury”.

Książkę można kupić na stronie wydawnictwa: https://wuj.pl/ksiazka/integralna-troska-o-chorego-u-kresu-zycia

  7 stycznia 2021

Zarys dziejów najstarszej w Polsce katedry chirurgii

13 stycznia 2023

Na ponad 100 stronach bogato ilustrowanej publikacji autorzy...

Więcej »

Covidowe twarze szpiczaka

17 listopada 2021

Już drugi rok jesteśmy świadkami ogólnoświatowego kryzysu...

Więcej »

Jak aktywnie żyć z nowotworem

5 lutego 2021

Poradnik skierowany jest przede wszystkim do osób chorujących...

Więcej »

Komunikat pyłkowy

Kraków, na dzień: 12.06.2024 r.

taksonstężenieprognoza
trawy
babka
pokrzywa
alternaria
cladosporium

Sprawdź szczegóły

Komunikat opracowany przez Krakowską Stację Monitoringu Aerobiologicznego przy Zakładzie Alergologii Klinicznej i Środowiskowej UJCM.

stężenie
niskie średnie
wysokie bardzo wysokie

Komunikat pyłkowy

Kraków, na dzień: 12.06.2024 r.

taksonstężenieprognoza
trawy
babka
pokrzywa
alternaria
cladosporium

Sprawdź szczegóły

Komunikat opracowany przez Krakowską Stację Monitoringu Aerobiologicznego przy Zakładzie Alergologii Klinicznej i Środowiskowej UJCM.

stężenie
niskie średnie
wysokie bardzo wysokie

Jakość powietrza

Uniwerytet Jagielloński - Collegium Medicum
Po Prostu Nauka

© Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
Uniwerytet Jagielloński - Collegium Medicum
Po Prostu Nauka

© Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
Po Prostu Nauka
© Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
© UJ Collegium Medicum