> Biblioteka > Zarys dziejów najstarszej w Polsce katedry chirurgii

Komunikat pyłkowy

Kraków, na dzień: 28.02.2024 r.

taksonstężenieprognoza
olsza
leszczyna
topola
alternaria
cladosporium

Sprawdź szczegóły

Komunikat opracowany przez Krakowską Stację Monitoringu Aerobiologicznego przy Zakładzie Alergologii Klinicznej i Środowiskowej UJCM.

stężenie
niskie średnie
wysokie bardzo wysokie

Komunikat pyłkowy

Kraków, na dzień: 28.02.2024 r.

taksonstężenieprognoza
olsza
leszczyna
topola
alternaria
cladosporium

Sprawdź szczegóły

Komunikat opracowany przez Krakowską Stację Monitoringu Aerobiologicznego przy Zakładzie Alergologii Klinicznej i Środowiskowej UJCM.

stężenie
niskie średnie
wysokie bardzo wysokie

Jakość powietrza

Zarys dziejów najstarszej w Polsce katedry chirurgii

Michał Chlipała, Ryszard W. Gryglewski, Artur Hartwich, Janusz Legutko

Fundacja dla Wydziału Lekarskiego UJ CM

978-83-904732-8

Życie jest zbyt krótkie, aby zostać chirurgiem, jest jednocześnie dostatecznie długie, aby się nim ciągle stawać (Witold Rudowski). To jeden ze zbiorów aforyzmów, które znajdują się ostatnim rozdziale książki zatytułowanej „Zarys dziejów najstarszej w Polsce katedry chirurgii”, która ukazała się właśnie nakładem Fundacji dla Wydziału Lekarskiego UJ CM.

Na ponad 100 stronach bogato ilustrowanej publikacji autorzy przedstawili dzieje katedry poprzez pryzmat zmian, jakie wprowadzali kierujący nią chirurdzy – o znanych nazwiskach, mający na swoim koncie przełomowe dla rozwoju chirurgii dokonania.

Poznajemy więc najwcześniejsze losy katedry za czasów Rafała Czerwiakowskiego, który wrócił do kraju po latach studiów w Rzymie, Paryżu czy Berlinie. W Krakowie wykładał anatomię, chirurgię i położnictwo, a wiosną 1780 rozpoczął publiczne sekcje zwłok, którymi wzbudzał w mieście olbrzymie kontrowersje.

Jeden z jego następców na stanowisku kierującego katedrą był Sykstus Lewkowicz, który bardzo mocno zaangażował się w nauczanie w ramach kliniki. To za jego czasów wprowadzono dyżury (również nocne), w którym mogli uczestniczyć studenci.

W książce nie mogło zabraknąć rozdziału poświęconego erze Ludwika Rydygiera, który kierował krakowską chirurgią w latach 1887-97. To za jego czasów udało się wznieść nowy gmach kliniki, o co zabiegali już jego poprzednicy. Rydygier, który jako drugi na świecie, przeprowadził operację wycięcia odźwiernika wraz z bezpośrednim zespoleniem dwunastnicy z kikutem żołądka, przez lata rozwijał techniki resekcji żołądka, doskonaląc metody zabiegowe na innych polach operacyjnych. Był również aktywny na polu akademickim i w roku akademickim 1888/1889 sprawował funkcję dziekana Wydziału Lekarskiego. Jego zasługą jest także organizacja zjazdów chirurgów polskich, które odbywają się do dziś.

Album kończy rozdział prezentujący dzieje katedry od 2017 roku, czyli od momentu objęcia funkcji jej kierownika przez prof. Piotra Richtera.

  13 stycznia 2023

Covidowe twarze szpiczaka

17 listopada 2021

Już drugi rok jesteśmy świadkami ogólnoświatowego kryzysu...

Więcej »

Jak aktywnie żyć z nowotworem

5 lutego 2021

Poradnik skierowany jest przede wszystkim do osób chorujących...

Więcej »

Kuchnia i medycyna XXI wieku

5 lutego 2021

Niniejsza publikacja jest skierowana przede wszystkim do osób...

Więcej »

Komunikat pyłkowy

Kraków, na dzień: 28.02.2024 r.

taksonstężenieprognoza
olsza
leszczyna
topola
alternaria
cladosporium

Sprawdź szczegóły

Komunikat opracowany przez Krakowską Stację Monitoringu Aerobiologicznego przy Zakładzie Alergologii Klinicznej i Środowiskowej UJCM.

stężenie
niskie średnie
wysokie bardzo wysokie

Komunikat pyłkowy

Kraków, na dzień: 28.02.2024 r.

taksonstężenieprognoza
olsza
leszczyna
topola
alternaria
cladosporium

Sprawdź szczegóły

Komunikat opracowany przez Krakowską Stację Monitoringu Aerobiologicznego przy Zakładzie Alergologii Klinicznej i Środowiskowej UJCM.

stężenie
niskie średnie
wysokie bardzo wysokie

Jakość powietrza

Uniwerytet Jagielloński - Collegium Medicum
Po Prostu Nauka

© Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
Uniwerytet Jagielloński - Collegium Medicum
Po Prostu Nauka

© Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
Po Prostu Nauka
© Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
© UJ Collegium Medicum