> Biblioteka > Kuchnia i medycyna XXI wieku

Komunikat pyłkowy

Kraków, na dzień: 28.02.2024 r.

taksonstężenieprognoza
olsza
leszczyna
topola
alternaria
cladosporium

Sprawdź szczegóły

Komunikat opracowany przez Krakowską Stację Monitoringu Aerobiologicznego przy Zakładzie Alergologii Klinicznej i Środowiskowej UJCM.

stężenie
niskie średnie
wysokie bardzo wysokie

Komunikat pyłkowy

Kraków, na dzień: 28.02.2024 r.

taksonstężenieprognoza
olsza
leszczyna
topola
alternaria
cladosporium

Sprawdź szczegóły

Komunikat opracowany przez Krakowską Stację Monitoringu Aerobiologicznego przy Zakładzie Alergologii Klinicznej i Środowiskowej UJCM.

stężenie
niskie średnie
wysokie bardzo wysokie

Jakość powietrza

Kuchnia i medycyna XXI wieku

mgr inż. Ewa Ceborsk-Scheiterbauer, dr hab. med. Artur Juszczyszyn, prof UJ, prof. Stanisław Kłęk, prof. Małgorzata Schlegel- Zawadzka, prof. Aleksander B. Skotnicki, prof. Iwona Wawer

Fundacja Centrum Leczenia Szpiczaka

Uważa się, że obecnie około 30% wszystkich nowotworów ma związek z niewłaściwymi zwyczajami dietetycznymi, z jednej strony z niedoborem czynników antyoksydacyjnych, z drugiej – z toksycznością i rakotwórczym działaniem konserwantów dodawanych do przetworzonej żywności.

Niniejsza publikacja jest skierowana przede wszystkim do osób chorujących na nowotwory i ich rodzin, które często pytają lekarzy hematologów lub onkologów, czy ze swojej strony mogą uzupełnić konwencjonalne postępowanie terapeutyczne, m.in. poprzez odpowiednią dietę czy zmianę zwyczajów żywieniowych. Toteż czy we współczesnej medycynie (zwłaszcza onkologii) prozdrowotne zwyczaje żywieniowe mogą mieć wpływ na prewencję, na wyniki leczenia chorujących lub na jakość życia osób, które przebyły tą ciężką chorobę, jaką jest nowotwór? Odpowiedź brzmi: tak. Właściwe odżywianie może zmniejszyć ryzyko zachorowania, zarówno wówczas, gdy nie stosuje się jeszcze terapii przeciwnowotworowej, jak i po jej zakończeniu.

Zamieszczone w książce informacje pozostają w zgodzie z koncepcją holistycznego podejścia do człowieka i medycyny. Zastosowanie ich w praktyce może przyczynić się do zmniejszenia zapadalności na nowotwory, do poprawy wskaźników wyleczalności i jakości życia chorych.

  5 lutego 2021

Zarys dziejów najstarszej w Polsce katedry chirurgii

13 stycznia 2023

Na ponad 100 stronach bogato ilustrowanej publikacji autorzy...

Więcej »

Covidowe twarze szpiczaka

17 listopada 2021

Już drugi rok jesteśmy świadkami ogólnoświatowego kryzysu...

Więcej »

Jak aktywnie żyć z nowotworem

5 lutego 2021

Poradnik skierowany jest przede wszystkim do osób chorujących...

Więcej »

Komunikat pyłkowy

Kraków, na dzień: 28.02.2024 r.

taksonstężenieprognoza
olsza
leszczyna
topola
alternaria
cladosporium

Sprawdź szczegóły

Komunikat opracowany przez Krakowską Stację Monitoringu Aerobiologicznego przy Zakładzie Alergologii Klinicznej i Środowiskowej UJCM.

stężenie
niskie średnie
wysokie bardzo wysokie

Komunikat pyłkowy

Kraków, na dzień: 28.02.2024 r.

taksonstężenieprognoza
olsza
leszczyna
topola
alternaria
cladosporium

Sprawdź szczegóły

Komunikat opracowany przez Krakowską Stację Monitoringu Aerobiologicznego przy Zakładzie Alergologii Klinicznej i Środowiskowej UJCM.

stężenie
niskie średnie
wysokie bardzo wysokie

Jakość powietrza

Uniwerytet Jagielloński - Collegium Medicum
Po Prostu Nauka

© Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
Uniwerytet Jagielloński - Collegium Medicum
Po Prostu Nauka

© Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
Po Prostu Nauka
© Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
© UJ Collegium Medicum