> Biblioteka > Ratownictwo medyczne wobec współczesnych zagrożeń

Komunikat pyłkowy

Kraków, na dzień: 03.06.2020 r.

taksonstężenieprognoza
sosna
trawy
żyto
babka
pokrzywa
alternaria
cladosporium

Sprawdź szczegóły

Komunikat opracowany przez Krakowską Stację Monitoringu Aerobiologicznego przy Zakładzie Alergologii Klinicznej i Środowiskowej UJCM.

stężenie
niskie średnie
wysokie bardzo wysokie

Komunikat pyłkowy

Kraków, na dzień: 03.06.2020 r.

taksonstężenieprognoza
sosna
trawy
żyto
babka
pokrzywa
alternaria
cladosporium

Sprawdź szczegóły

Komunikat opracowany przez Krakowską Stację Monitoringu Aerobiologicznego przy Zakładzie Alergologii Klinicznej i Środowiskowej UJCM.

stężenie
niskie średnie
wysokie bardzo wysokie

Jakość powietrza

Ratownictwo medyczne wobec współczesnych zagrożeń

Arkadiusz Trzos

Wydawnictwo Elamed Media Group, Katowice 2019

Jedyna pozycja na rynku, która problem współczesnych zagrożeń, takich jak katastrofy naturalne, ataki terrorystyczne, czy zdarzenia z udziałem materiałów niebezpiecznych, traktuje jako wyzwanie dla ratownictwa medycznego, medycyny ratunkowej i dziedzin z nimi współpracujących. Przedstawia także ponadczasowe problemy, takie jak zdarzenia masowe i mnogie z udziałem pacjenta pediatrycznego.

Pokazane w publikacji zasady działania całego ratownictwa (nie tylko części medycznej) jednoznacznie ukazują konieczność propagowania wśród pracujących w ratownic­twie zrozumienia zależności i konieczności ścisłej współpracy pionów zarządzających, realizujących i organizujących zadania w zakresie ratownictwa. (spec. med. rat. Andrzej Nabzdyk)

Poruszane zagad­nienia dotyczą zarówno działań ratowniczych realizowanych, nierzadko w ekstremalnie trudnych warunkach, na miejscu zdarzenia, jak i na szpitalnym oddziale ratunkowym – również w warunkach deficytu czy szczególnych zagrożeń. Takie podejście do zagadnienia sprzyja zrozu­mieniu znaczenia spójności i ciągłości działań ratowniczych, co jest warunkiem ich skuteczności, a w polskiej rzeczywistości ratowniczej nie jest zjawiskiem powszechnym (prof. Wojciech Gaszyński)

Książka ukierunkowana jest na praktyczne działania i reagowanie w sytuacjach zagrożenia, rozumianych przez autorów publikacji wieloaspektowo. Jest to znakomite źródło wiedzy z zakresu współczesnych zagrożeń ze strony niebezpiecznych materiałów różnego pochodzenia, substancji toksycznych oraz zdarzeń terrorystycz­nych, traktujące jednocześnie o ponadczasowych problemach, takich jak zdarzenia mnogie i masowe czy postępowanie z pacjentem pediatrycznym w wypadkach masowych. Kompleksowa, niezwykle nowoczesna, napisana przejrzystym, zrozumiałym językiem, wzbogacona ciekawymi zdjęciami i grafi­kami monografia pozwala na łatwe przyswojenie i zrozumienie prezentowanych rozwiązań. (prof. Janusz Andres)

  5 kwietnia 2019

Trajektorie starzenia się związane ze zdrowiem: długofalowe możliwości i synergie (ATHLOS)

2 czerwca 2020

Materiały umieszczone w publikacji miały być prezentowane na planowanej...

Więcej »

Wszystkie twarze szpiczaka. Historia chorych na szpiczaka plazmocytowego na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości

3 stycznia 2020

W tym projekcie pokazujemy niepowtarzalne historie pacjentów oraz ogromną...

Więcej »

Zaniedbanie i samozaniedbanie osób starszych. Medyczne i społeczne uwarunkowania

29 kwietnia 2019

Praca została przygotowana przez lekarzy i socjologów...

Więcej »

Komunikat pyłkowy

Kraków, na dzień: 03.06.2020 r.

taksonstężenieprognoza
sosna
trawy
żyto
babka
pokrzywa
alternaria
cladosporium

Sprawdź szczegóły

Komunikat opracowany przez Krakowską Stację Monitoringu Aerobiologicznego przy Zakładzie Alergologii Klinicznej i Środowiskowej UJCM.

stężenie
niskie średnie
wysokie bardzo wysokie

Komunikat pyłkowy

Kraków, na dzień: 03.06.2020 r.

taksonstężenieprognoza
sosna
trawy
żyto
babka
pokrzywa
alternaria
cladosporium

Sprawdź szczegóły

Komunikat opracowany przez Krakowską Stację Monitoringu Aerobiologicznego przy Zakładzie Alergologii Klinicznej i Środowiskowej UJCM.

stężenie
niskie średnie
wysokie bardzo wysokie

Jakość powietrza

Uniwerytet Jagielloński - Collegium Medicum
Po Prostu Nauka

© Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
Uniwerytet Jagielloński - Collegium Medicum
Po Prostu Nauka

© Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
Po Prostu Nauka
© Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
© UJ Collegium Medicum