> Biblioteka > Trajektorie starzenia się związane ze zdrowiem: długofalowe możliwości i synergie (ATHLOS)

Komunikat pyłkowy

Kraków, na dzień: 21.12.2019 r.

taksonstężenieprognoza
trawy
pokrzywa
alternaria
cladosporium

Sprawdź szczegóły

Komunikat opracowany przez Krakowską Stację Monitoringu Aerobiologicznego przy Zakładzie Alergologii Klinicznej i Środowiskowej UJCM.

stężenie
niskie średnie
wysokie bardzo wysokie

Komunikat pyłkowy

Kraków, na dzień: 21.12.2019 r.

taksonstężenieprognoza
trawy
pokrzywa
alternaria
cladosporium

Sprawdź szczegóły

Komunikat opracowany przez Krakowską Stację Monitoringu Aerobiologicznego przy Zakładzie Alergologii Klinicznej i Środowiskowej UJCM.

stężenie
niskie średnie
wysokie bardzo wysokie

Jakość powietrza

Trajektorie starzenia się związane ze zdrowiem: długofalowe możliwości i synergie (ATHLOS)

prof. Tomasz Grodzicki, prof. Beata Tobiasz-Adamczyk, dr hab. Katarzyna Zawisza, dr hab. Małgorzata M. Bała, prof. UJ, dr hab. Aleksander Gałaś

Materiały umieszczone w publikacji miały być prezentowane na planowanej na 3 kwietnia 2020 konferencji. Z powodu pandemii koronawirusa wydarzenie zostało odwołane. Konferencję miały zorganizować Katedra Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej oraz Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii UJ CM, przy współudziale Sekcji Socjologii Zdrowia i Medycyny Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego.

Spis treści:

prof. Tomasz Grodzicki, prof. Beata Tobiasz-Adamczyk – Nowe koncepcje w podejściu do zdrowego starzenia – rola wielowymiarowych modeli

prof. Beata Tobiasz-Adamczyk – Cele i założenia realizowane w projekcie ATHLOS

prof. Beata Tobiasz-Adamczyk, dr hab. Katarzyna Zawisza – Rola zmiennych społecznych w projekcie ATHLOS

dr hab. Aleksander Gałaś, dr hab. Katarzyna Zawisza – Znaczenie procesu harmonizacji zmiennych społecznych w badaniach nad osobami starszymi – korzyści i ograniczenia

dr hab. Małgorzata M. Bała, prof. UJ – Przeglądy systematyczne –czy przydatne dla pytań innych niż skuteczność interwencji?

  2 czerwca 2020

Wszystkie twarze szpiczaka. Historia chorych na szpiczaka plazmocytowego na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości

3 stycznia 2020

W tym projekcie pokazujemy niepowtarzalne historie pacjentów oraz ogromną...

Więcej »

Zaniedbanie i samozaniedbanie osób starszych. Medyczne i społeczne uwarunkowania

29 kwietnia 2019

Praca została przygotowana przez lekarzy i socjologów...

Więcej »

Ratownictwo medyczne wobec współczesnych zagrożeń

5 kwietnia 2019

Jedyna pozycja na rynku, która problem współczesnych...

Więcej »

Komunikat pyłkowy

Kraków, na dzień: 21.12.2019 r.

taksonstężenieprognoza
trawy
pokrzywa
alternaria
cladosporium

Sprawdź szczegóły

Komunikat opracowany przez Krakowską Stację Monitoringu Aerobiologicznego przy Zakładzie Alergologii Klinicznej i Środowiskowej UJCM.

stężenie
niskie średnie
wysokie bardzo wysokie

Komunikat pyłkowy

Kraków, na dzień: 21.12.2019 r.

taksonstężenieprognoza
trawy
pokrzywa
alternaria
cladosporium

Sprawdź szczegóły

Komunikat opracowany przez Krakowską Stację Monitoringu Aerobiologicznego przy Zakładzie Alergologii Klinicznej i Środowiskowej UJCM.

stężenie
niskie średnie
wysokie bardzo wysokie

Jakość powietrza

Uniwerytet Jagielloński - Collegium Medicum
Po Prostu Nauka

© Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
Uniwerytet Jagielloński - Collegium Medicum
Po Prostu Nauka

© Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
Po Prostu Nauka
© Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
© UJ Collegium Medicum